TRA CỨU CHỈ SỐ

 Giám sát chỉ số điện nhiều lần trong ngày.

 Quy luật sử dụng điện hàng tháng qua các năm.

 Tự động cảnh báo sản lượng điện qua email.

 Chi tiết tính tiền điện, tạm tính tại thời điểm tra cứu.

 Điện mặt trời: thông tin đấu nối và hiệu quả lắp đặt.

 Lịch tạm ngừng cung cấp điện

 … Và nhiều tiện ích khác!